Marlena Czarnocka


Notariusz Marlena Czarnocka w roku 2012 ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra prawa, a w roku 2010 otrzymała magisterium na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2010 roku ukończyła półroczną Szkołę Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie. W latach 2012-2015 odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Krakowie.

Zawodowo jest związana z notariatem od roku 2009.

Praca w Kancelariach notarialnych zarówno w Krakowie jak i w Warszawie pozwoliła notariusz Marlenie Czarnockiej zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zawodu.

26 lipca 2018 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości powołana została na stanowisko notariusza. Począwszy od września 2018 roku prowadzi Kancelarię notarialną początkowo przy ulicy Postępu 14 w Warszawie, obecnie zaś przy ulicy Wielickiej 43 w Warszawie.

Profesjonalizm, sumienność i rzetelność to cechy, którymi można określić notariusz Marlenę Czarnocką

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Marlena Czarnocka – notariusz

Kontakt

tel.: +48 537 045 277
e-mail: m.czarnocka@notariuszemokotow.pl, czarnocka@notariusze.waw.pl