Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę

O kancelarii


Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę wszystkich czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariusza.

Indywidualne podejście do każdego Klienta, zdobyta wiedza i doświadczenie, a także należyta staranność przy wykonywaniu czynności notarialnych stanowią gwarancję zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Zespół


Obsługę Kancelarii, poza notariuszem zapewniają wykwalifikowani pracownicy, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji na temat planowanych czynności notarialnych.

Marlena Czarnocka

Czynności notarialne


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Opłaty


Na opłaty ponoszone przez strony czynności notarialnych składają się podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), opłaty sądowe i taksa notarialna.

Kontakt


Kancelaria Notarialna Marlena Czarnocka
ul. Puławska 107 B
02-595 Warszawa

tel: +48 22 241 85 83
e-mail: biuro@notariuszemokotow.pl

mapa